top of page

Politica de Confidențialitate

Respectăm confidențialitatea datelor cu caracter personal

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem date prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele.

 

Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

Societatea noastra, ADCA RETAIL SRL cu sediul social in Strada Preciziei 3, Sector 6, Bucuresti, cod unic de înregistrare RO36424708 ,înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/17179/2020 ,în calitate de autor, proprietar si administrator al website-ului www.dragdelemn.ro si in calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Unicunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) (rom. RGPD, engl. GDPR), care intra in vigoare de la data de 25 mai 2018, respectă dreptul la viata privata al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecţia corectă a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori şi utilizatori

ADCA RETAIL SRL vă respectă confidențialitatea și se angajează să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal cu un nivel ridicat de securitate și în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Această politică de confidențialitate descrie modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal dacă sunteți un client al nostru sau un vizitator al site-ului nostru web. Dacă aveți întrebări cu privire la protecția confidențialității datelor, ne puteți contacta oricând cu privire la acestea. Datele noastre de contact și ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt disponibile în secțiunea de mai jos - "Informații de contact".

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și Politica despre cookie-uri, pentru a afla modalitatea în care Operatorul folosește cookie-urile instalate în cadrul website-ului www.dragdelemn.ro, Secțiunea Termeni și Condiții privind procesul de vânzare pentru website-ul www.dragdelemn.ro, dar și alte informații relevante privind Politica de returnare, Livrarea produselor, etc.

Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei Persoane Vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Operatorul ADCA RETAIL S.R.L. poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii. 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Mai jos sunt prezentate informații privind locul de unde colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ce date cu caracter personal prelucrăm, scopurile pentru care intenționăm să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, temeiul juridic pentru activitatea de prelucrare respectivă și perioadele de păstrare aplicabile. Nu sunteți obligat să ne comunicați datele dvs. personale. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu partajați datele cu caracter personal cu noi, nu vă vom putea vinde sau livra produse, nu vom putea să vă oferim asistență si nici să vă trimitem materiale de marketing sau să interacționăm în alt mod cu dvs. în scopul furnizării serviciilor noastre.

 

Date cu caracter personal referitoare la clienții noștri

 

De unde colectam datele: De la dvs.

Categorii de date: Nume, e-mail, date tehnice, de exemplu, adresa IP, ID-ul unic al dispozitivului, browser-ul, alte date din cookie-uri sau tehnologii de urmărire similare, comportamentul online, de exemplu, ce produse ați achiziționat

Scopul prelucrării: Furnizarea de asistență pentru clienți

Temeiul prelucrării: Prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim de a oferi asistență pentru clienți la cerere (interes legitim)

De unde colectam datele: De la dvs.

Categorii de date: Numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și orice alte date personale pe care alegeți să le împărtășiți cu serviciul nostru de asistență pentru clienți

Scopul prelucrării: Analiza comportamentului dvs. online, personalizarea și trimiterea de marketing către dvs.

Temeiul prelucrării: Prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim de a ne comercializa produsele și serviciile (interes legitim)

De unde colectam datele: De la dvs.

Categorii de date: Nume, e-mail, informații privind achiziționarea și utilizarea produsului

Scopul prelucrării: Gestionarea retururilor

Temeiul prelucrării: Executarea contractului

De unde colectam datele: De la dvs.

Categorii de date: Nume, e-mail, informații despre achizițiile dvs.

Scopul prelucrării: Pentru a îndeplini cerințele legale, de exemplu, legislația privind returnările, contabilitatea, taxele și siguranța produselor

Temeiul prelucrării: Prelucrarea este necesară pentru respectarea obligațiilor noastre legale.

De unde colectam datele: De la dvs.

Categorii de date:  Nume, e-mail, informații despre achizițiile dvs.

Scopul prelucrării: Pentru protejarea intereselor noastre legale, de exemplu, în caz de neplată.

Temeiul prelucrării: Prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim în protejarea intereselor noastre legale, de exemplu, pentru a primi plata (interes legitim)

Date cu caracter personal referitoare la vizitatorii site-ului nostru web

 

De unde colectam datele: Prin intermediul cookie-urilor de pe site-urile noastre web

Categorii de date: Date tehnice, cum ar fi adresa IP, ID-ul unic al dispozitivului, browser-ul, alte date din cookie-uri sau tehnologii de urmărire similare, comportamentul online, de exemplu , produse achiziționate sau vizualizate pe site-ul nostru sau pe unul dintre site-urile noastre web

Scopul prelucrării: Pentru a analiza comportamentului online, a personaliza și trimite materiale de marketing (cookie-uri statistice și de analiză, cookie-uri de marketing)

Temeiul prelucrării: Consimțământ

 

De unde colectam datele: Prin intermediul cookie-urilor de pe site-urile noastre web

Categorii de date: Date tehnice, cum ar fi adresa IP, ID-ul unic al dispozitivului, browser-ul, alte date din cookie-uri sau tehnologii de urmărire similare, comportamentul online, de exemplu , produse achiziționate sau vizualizate pe site-ul nostru sau pe unul dintre site-urile noastre web

Scopul prelucrării: Pentru a asigura funcționalitatea site-ului nostru web (cookie-uri necesare)

Temeiul prelucrării: Prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim de a ne asigura că site-urile noastre web sunt funcționale (interes legitim)

De unde colectam datele: Prin intermediul cookie-urilor de pe site-urile noastre web

Categorii de date: Date tehnice, cum ar fi adresa IP, ID-ul unic al dispozitivului, browser-ul, alte date din cookie-uri sau tehnologii de urmărire similare, comportamentul online, de exemplu , produse achiziționate sau vizualizate pe site-ul nostru sau pe unul dintre site-urile noastre web

Scopul prelucrării: Pentru a dezvolta site-urile noastre web, de exemplu, în funcție de modul în care este utilizat site-ul web (cookie-uri funcționale)

Temeiul prelucrării: Consimțământ

Canalele noastre de social media

Prelucrăm datele cu caracter personal accesate prin intermediul canalelor noastre de social media în scopul promovării noastre și a produselor noastre și pentru a interacționa cu clienții existenți, cei potențiali precum și partenerii noștri. Prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim de a ne promova, atât pe noi cât și produsele noastre și de a interacționa cu clienții existenți, clienții potențiali și partenerii (interes legitim). Datele cu caracter personal sunt prelucrate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile prelucrării. Pentru informații privind prelucrarea de către platforme a datelor cu caracter personal în legătură cu vizita dvs. pe canalele noastre de social media, cum ar fi Facebook, Instagram,Tik Tok, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a platformelor respective.

 

Cu cine partajam datele dvs. Personale?

Nu dezvăluim datele cu caracter personal unor terțe părți, cu excepția cazului în care este necesar pentru a îndeplini o obligație legală sau pentru a îndeplini scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale.

Situațiile în care datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite unor terțe părți sunt enumerate în tabelul de mai jos.

 

Este posibil să fie necesară dezvăluirea datelor cu caracter personal către alte companii din cadrul grupului nostru, deoarece funcțiile centrale, cum ar fi analiza, marketingul și finanțele, sunt gestionate în comun în cadrul grupului de companii din care facem parte.

Este posibil să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal furnizorilor și/sau partenerilor, dacă furnizorii și/sau partenerii au nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a-și îndeplini angajamentele față de noi, de exemplu, furnizorii de servicii cloud, servicii de transport maritim.

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite autorităților atunci când este necesar pentru respectarea obligațiilor noastre legale.

În cazul în care intenționăm să transferăm integral sau parțial activitatea noastră, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite unui potențial cumpărător.

Datele personale pot fi dezvăluite unor terți parteneri în scopuri de marketing.

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor și Consumatorilor (denumite în continuare „Date cu caracter personal”) în următoarele scopuri:

Înregistrarea și autentificarea utilizatorului în Magazinul Online:

  • Numele, prenumele, adresa de e-mail și parola, precum și datele de autentificare și profil ale utilizatorului obținute de la terți (de exemplu, de la „Meta Platforms, Inc.”, „Google LLC” și entități similare), în conformitate cu instrucțiunile și deciziile utilizatorului;

Furnizorii de servicii pot seta și accesa cookie-urile pentru reclame online personalizate:

  • "Meta Platforms, Inc." Puteți găsi politica de confidențialitate a acestui furnizor aici

  • "Google, LLC." Puteți găsi politica de confidențialitate a acestui furnizor aici

ADCA RETAIL S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilita, ADCA RETAIL S.R.L., declară că perioada proprie de retenție este de 15 ani.

Vă rugăm să aveți în vedere că, ținând cont de complexitatea procesului de ștergere, precum și modalitatea efectivă de realizare a ștergerii datelor (prin mijloace electronice sau manuale), în conformitate cu politicile și procedurile interne aplicabile, toate perioadele de stocare menționate mai jos în cadrul prezentei Politici pot fi prelungite cu un termen maxim de 12 luni față de perioada de retenție menționată în cadrul fiecărei prelucrări; în cadrul acestui termen, nu vor fi desfășurate alte activități de prelucrare, cu excepția stocării și pregătirii datelor pentru procesul de ștergere a acestora.

 

Drepturile dvs.

Va prezentăm mai jos un rezumat al drepturilor pe care le aveți în temeiul GDPR în calitate de persoană vizată.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

Atunci când prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs. ca temei legal, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne prin intermediul informațiilor de contact enumerate în partea de jos a acestei Politici de confidențialitate.

Dreptul de acces la informații

Aveți dreptul de a primi informații cu privire la faptul că prelucrăm date cu caracter personal despre dvs. și, în astfel de cazuri, de a primi o copie a datelor cu caracter personal, inclusiv informații privind scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioadele de păstrare, drepturile dvs. cu privire la prelucrare, existența procesului decizional automatizat (inclusiv crearea de profiluri), informații privind garanțiile corespunzătoare referitoare la transferul datelor dvs. cu caracter personal către țări din afara UE/SEE și, dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la dvs.

Dreptul la rectificare

În cazul în care datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. sunt inexacte, incomplete sau nu sunt actualizate, aveți dreptul de a ne solicita să rectificăm sau să completăm aceste date cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.

Dreptul de a fi uitat

Deseori aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Acesta este cazul atunci când (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost prelucrate, (ii) vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei legal pentru prelucrare, (iii) v-ați opus prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau prelucrării bazate pe interesul legitim ca temei juridic și nu putem demonstra motive pentru prelucrare care să prevaleze asupra intereselor dvs, drepturilor și libertăților personale, (iv) prelucrarea nu are loc pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale, (v) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal sau (vi) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Dreptul de opoziție

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal ce se realizează in baza interesului legitim ca temei legal, inclusiv, de exemplu, crearea de profiluri. În plus, aveți întotdeauna dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vom înceta să prelucrăm datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă prelucrarea are loc pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Acesta este cazul atunci când (i) considerați că datele cu caracter personal nu sunt corecte și așteptați răspuns al verificării noastre a exactității datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și, în loc să ștergeți datele cu caracter personal, doriți ca prelucrarea să fie restricționată, (iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale sau (iv) atunci când v-ați opus prelucrării pe baza unui interes legitim și așteptați un răspuns cu privire la faptul dacă motivele noastre legitime prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor

Atunci când datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate prin mijloace automatizate și pe baza consimțământului dvs. sau pe baza unui contract cu dvs. ca temei juridic, aveți dreptul de a obține datele dvs. cu caracter personal într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a solicita ca aceste date cu caracter personal să fie transmise unui alt operator.

Dreptul de a face plângere

Aveți dreptul de a depune plângere cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ce are sediul in Bld. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

 

Cookie-uri

Utilizăm cookie-uri și alte tehnologii de urmărire similare pentru a ne ajuta să facem site-urile noastre web funcționale prin activarea anumitor funcții, pentru a îmbunătăți site-ul web și pentru a realiza activități de marketing mai bune și mai bine personalizate. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor, vizitați Politica noastră privind cookie-urile.

 

Modificări ale politicii de confidentialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate în orice moment. În cazul în care se modifică această Politică de confidențialitate, vom publica Politica de confidențialitate modificată pe www.dragdelemn.ro, cu informații privind data la care modificările vor intra în vigoare. În plus, putem notifica modificările și prin alte mijloace adecvate.

 

Informații de contact

Nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul acestei Politici de confidențialitate sau al legislației aplicabile.

  • ADCA RETAIL SRL

  • Nr. de înregistrare: J40/17179/2020

  • Cod fiscal: RO36424708

  • Adresă poștală: strada Preciziei 3, sector 6, Bucuresti, cod postal 062202

  • Email 1: office@dragdelemn.ro

  • Email 2: privacy@dragdelemn.ro

  • Telefon: 0771.459.641

Această Politică poate fi actualizată de către ADCA RETAIL S.R.L., pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia.

Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de Confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.

bottom of page